kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Celoslovenská súťaž RoboCup 2018

V dňoch 28. 2. - 2. 3. 2018 sa konala na Spojenej škole v Martine 23. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy RoboCup 2018. Cieľom súťaže je rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

Súťaž RoboCup 2018 zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci národného projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Spoluorganizátormi boli Spojená škola Martin a Slovenská spoločnosť elektronikov.

Súťaž pozostávala z kategórií Konštrukcia, Robotická ruka a RoboCup Junior. V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovovali podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál bol bez obmedzenia) a zostavili program tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy. Systém bodovania bol vyhlásený porotou pred súťažou. Porota prihliadala na možnosti použitých stavebných komponentov. V kategórii Robotická ruka súťažiaci postavili a naprogramovali robota tak, aby splnil požiadavky zadanej úlohy. V kategórii RoboCup Junior sa súťažilo v podkategóriach: Futbal s elektronickou loptou – Soccer, Záchranár – Rescue, Tanec robotov – Dance.

Webová stránka podujatia RoboCup na IT AKADÉMIA.
Pozrieť si môžete aj niekoľko fotografií.

Niekoľko fotografií z podujatia
autá ráno spoľahlivo
nahradili budík
a tiež nesušte
mačku v mikrovlnke
mohlo by raz takto
vyzerať vyučovanie?
úloha, ihrisko v
kategórii konštrukcia
keď sa rozbehla súťať
v kategórii konštrukcia
robotická ruka z Lega
podľa návodu
robotická ruka tuším
zo Slovinska
naša robotická ruka
počas prípravy u nás
preniesť niečo bolo
úlohou pre robota
naučiť robota čo treba
nám chvíľku trvalo
náš robot určite
porotu veľmi zaujímal
a keď to všetko išlo
nechýbala filmovačka
po dobre odvedenej práci
nechýbala spokojnosť
tréningové dráha kategórie
Rescue - line
jedna z konštrukcií robota,
ktorá nebola z Lega
dráha kategórie
Rescue - maze
jedna z konštrukcií
v kategórií Soccer
povedané po slovensky
futbal robotov
táto kategória priťahovala
slúšnú pozornosť
títo súťažiaci nakoniec
nevystúpili (kompikované)
aj takéto roboty boli
v kategórii On stage
aj tento drak
bol robotický
Adams familyna SŠ v Martine majú
svoje vlastné kino
kategórií aj cien bolo
naozaj požehnane
jednu zvláštnu cenu
dostal aj náš tím
ocenenie náročnej práce
určite všetkých potešila
diplom pre náš tím -
kategória robotická ruka

Zúčastniť sa tejto súťaže sme sa rozhodli len niekoľko týždňov pred termínom jej konania. Preto sme hľadali kategóriu, v ktoréj by sme nemuseli začínať celkom od nuly, ale niečo s čím sme už mali nejakú skúsenosť. Rozhodli sme sa pre stavbu robotickej ruky. Na škole sme už mali potrebné komponenty, z ktorých sme postavili konštrukciu 5-osého robotického ramena poháňaného servomotorčekmi.
Program pre Arduino sme vytvárali postupne od jednoduchého prvého pohnutia jedným motorom až do fázy, keď sme celým robotom dokázali hýbať pomocou ovládacích tlačidiel a jednotlivé pozície ramena si ukladať do pamäte robota. Cieľom bolo, aby náš robot dokázal všetky takto uložené pozície potom prejsť už automaticky len na jednoduchý povel (tlačidlo štart).
Takto sme vytvorili robotickú ruku, ktorá sa vie naučiť a autonómne zopakovať naučené kroky. Podobne, len samozrejme oveľa lepšie fungujú aj skutočné priemyselné roboty.

Na súťaži, sme očakávali v našej kategórii konkurenciu minimálne podobne dobrých robotov. Zistili sme však, že túto kategóriu ovládli malé deti s rovnakou konštrukciou robotickej ruky vytvorenej podľa návodu zo stavebnice Lego.
Náš robot bol tak veľkou odchýlkou ako svojou konštrukciou, tak aj jeho funkcionalitou. Preto nás porota nehodnotila spolu s ostanými súťažiacimi, ale nám udelili rovno osobitnú Cenu za inovatívne riešenie robotickej ruky. Členmi nášho tímu boli študenti Peter Vríčan, Marek Žiaček a Martin Hegeduš (1.MP).

Výsledkové listiny ostatných súťažných kategórií.

Veľmi inšpiratívne bolo pre nás stretnutie sa s ľuďmi z iných škôl, ktorí sa robotike venujú, majú zaujímavé nápady, vlastné skúsenosti a chcú sa o ne s ostatnými podeliť. Súťažných kategórií bolo viacero a tak sa bolo stále na čo pozerať. Mohli sme opäť vidieť, že robotika je oblasť techniky, ktorá mladých ľudí zaujíma a láka. Veríme preto, že po vzore týchto priekopníkov sa na našej škole nájdu aj ďalší študenti, ktorých stavba a programovanie robotov osloví a začnú sa tejto perspektívnej oblasti venovať. Radi Vás v našich radoch privítame.

 Mgr. Milan Macháček