kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 24. 6. 2024 a sviatok má Ján

Získali sme grant z Nadácie Volkswagen Slovakia.

V školskom roku 2014/2015 vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia pre stredné odborné a priemyselné školy grantový program "Stredné školy a technika 2014". Zámerom grantového programu bolo interdisciplinárne zapojenie sa žiakov do spoločného projektu s reálnym a konkrétnym výsledkom. Zadaním pre žiakov bolo zostrojiť solárne napájanie pre autodráhu pomocou fotovoltického panelu otáčajúceho sa samostatne za slnkom.


Po krátkom váhaní sme túto výzvu prijali, pretože sme už mali trochu skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi aj s automatizačnou technikou, tak vlastne prečo nie? Najskôr sme hľadali, aké spôsoby sledovania používali ľudia pred nami. Keďže nemám rád polovičaté riešenia, nezvolili sme si jednoduchší jednoosový, ale dokonalejší a presnejší dvojosový systém pohybu panelu pri hľadaní jeho optimálnej polohy voči slnku. Veď prečo robiť veci jednoducho, keď ... :)

Dlhá cesta k nášmu fungujúcemu mikroprocesorom riadenému sledovaču slnka
autodráhu bolo treba
dôkladne vyskúšať
mechanická časť nám
tiež dala dosť zabrať
na druhý pokus sa nám
podaril aj plošný spoj
program sa stále
postupne vylepšoval
snímače ale museli
nakoniec byť zdvojené
ovládanie je už teraz
maximálne konfortné
strecha bola najtrvalejšie
slnkom osvetlené miesto
ešte dobre pripevniť
kameru, klapka, akcia

Vďaka prostriedkom, ktoré sme na projekt získali, budeme môcť podobné zariadenia už konštruovať jednoduchšie (aj trochu zložitejšie zároveň), pretože sme do vybavenia našej školy získali menšiu CNC frézu, s ktorou by sme okrem iného chceli vyrábať dosky plošných spojov už suchou cestou bez agresívnych chemikálií a 3D tlačiareň, vďaka ktorej nebudeme musieť diely, konštrukčné prvky na stavbu svojich zariadení získavať rozoberaním všetkého možného, ale si ich po návrhu z počítača už budeme môcť cez 3D tlačiareň vytlačiť.

Nová technika, ktorú sme získali na našu školu
menšia CNC féza na
drevo, plasty, ale aj DPS
prvé pokusy frézovania
plošných spojov
Keď DPS navrhneme
cez počítač
treba ešte vygenerovať
súbory pre CNC stroj
samostatný súbor je aj
na vŕtanie dier do DPS
frézou sa odstráni meď
po obvode vodivých ciest
po výmene nástroja
prebehne strojovo aj vŕtanie
a toto je už hotová DPS
vyrobená CNC frézou
naša 3-D tlačiareň
kúpená ako stavebnica
tlačiareň podľa návodu
poskladali študenti
opäť bolo treba
trochu experimentovať
vzory objektov na 3D tlač
sú aj na internete

Zástupcovia vybraných desiatich škôl, ktoré získali grant a dostali možnosť pracovať na tomto projekte sa spoločne stretli 29. 9. 2015 v bratislavskom sídle firmy Volkswagen. Jednotlivé tu všetci prezentovali svoje výtvory a aby to bolo napínavejšie, tak to bolo zorganizované ako súťaž, kde bude vybraný najlepšie zvládnutý projekt a jeho realizačný tím bude ocenený lákavou a hodnotnou cenou. Článok o nás v Pravde, alebo v časopise Quark (XI/2015).

Niekoľko fotografií z vyhodnotenia projektu Stredné školy a technika
po príchde bolo
treba zariadenie zložiť
samozrejme vetko
správne pozapájať
a ak sa dalo, tak aj
oživiť a spustiť ho
naše zariadenie opäť až
v poslednej chvíli
keď už bolo všetko
prichystané a na mieste
všetci účastíci aj
odborná porota usadení
a tak samohlo začať
s ukážkami čo sa podarilo
aj výsledky ostatných
boli určite zaujímavé
aj tento žiak chodil
kedysi na našu školu
a prišiel rad aj na nás
povedať čo sa podarilo
pred toľkými ľuďmi to
nebolo až také jednoduché
spoločné foto potom, ako
všetci doprezentovali
chvíľa napätia a za najlepší
zvolili práve ten náš
aj keď to chvíľu dochádza
radosť bola zjavná
potvrdením skutočnosti
bol diplom a 1. miesto
ešte posledné fotenie
so zástupcami nadácie

Čo by to bola za súťaž, keby s víťazstvom nebola spojená nejaká cena. Nebolo to inak ani tu. Pre našich študentov Martina Potočiara ako hlavného konštruktéra a jeho spolupracovníkov Jána Stančeka a Viliama Pavelu zo 4. MA bol na 26. a 27. 11. 2015 pripravený dvojdňový výlet do nemeckého Wolfsburgu. Sídli tam jednak materská firma Volkswagen, ale sú tam i ďalšie zaujímavé miesta z ktorých nám priniesli množstvo skvelých zážitkov, ale i fotografií. Tak aspoň niečo z toho :)

Malý výber z množstva fotografií z nemeckého Wolfsburgu
so známou dominantou
firmy Volkswagen
predvianočná náladachýbalo už iba
trochu snehu
ani v tak veľkom priestore
sa naši nestratili
v expoziíciách nechýbali
ani veterány
zberateľský kúsoka postupne boli
novšie a novšie
kto by nechcel vidieť
čo je vo vnútri
ale takto ste to asi
ešte inde nevideli
rez ako po útoku
z hvieznych vojen
všade boli
vodné kanály
no a po kanáloch
premávajú lode
tak sme si jednu vyhliadlia nechali sa odviesťurčite nás zaujal
ich ekologický pohon
a čo je toto
určite neuhádnete :)
trochu veľká garážhore sme našťastie
nemuseli po schodoch
a takto to vyzeralo
pri pohľade zhora
opäť známa dominanta,
tentokrát zhora
tento pavilón
už dýchal súčasnosťou
značke Porsche
sa nedalo odolať
a to, ako sa v ňom sedí,
sme museli vyskúšať
ďalším atrakciou
bolo planetárium
tak zase jedna
spoločná fotografia
mali tu Puzzle aj
pre trochu väčšie deti
toto bolo zase
v múzeu Phaeno
ale žiadne pásky,
dotýkať sa dovolené
takto je fyzika určite
omnoho zaujímavejšia
ako asi pracuje toto?princíp 3-fázového motora,
tu sme doma :)
tu bola možnosť
využiť vlastnú váhu
tu prehovoriť s mimozemšťanmitu nechať guličku
padať a skackať
ešte trochu elektriny
na vlastnej koži

Verím, že toto bol úspech, ktorý bude motivovať aj ďalších študentov našej školy a pokúsia sa svojich spolužiakov z najvyššieho ročníka napodobniť a v budúcnosti tiež zrealizovať (s našou pomocou) nejaký podobne úspešný technický projekt, vďaka ktorému sa opäť pozrieme aj niekam do sveta.
 Mgr. Milan Macháček


Ďalší finančný grant od Nadácie Volkswagen Slovakia sme získali:
    - z programu "Stredné školy a technika 2013"