kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je utorok 26. 9. 2023 a sviatok má Edita

Získali sme grant od KIA MOTORS SLOVAKIA.

Na začiatku roku 2015 vyhlásila Kia Motors Slovakia, s. r. o., v spoluráci s nadáciou Pontis grantový program "Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie" na podporu vzdelávacích aktivít na stredných a vysokých školách v Žilinskom kraji. Keďže aj naši študenti majú množstvo nápadov, ako a kde by sa ešte na našej škole dalo čo to vylepšiť, nezaváhali sme a podali sme dokonca hneď dve žiadosti a na oba projekty nám boli schválené granty v plnej sume, teda 2 x 5 000,- €.
Jedným z problémov, nedostatkov, s ktorým sa v školstve potýkame je množstvo, kvalita a aktuálnosť učebníc, ktoré môžeme ako škola našim študentom vo väčšom počte poskytnúť. Aby sme boli už aktuálni, progresívni a moderní, neuvažovali sme už o papierových učebniciach či knihách, pretože ich výroba a distribúcia nie je moc ekologická a je drahá. Naopak materiály v elektronickej podobe je omnoho jednoduchšie a lacnejšie distribuovať, kedykoľvek dopĺňať či aktualizovať. Smer bol teda jasný, len zvoliť optimálne zariadenia, na ktorých sa bude dať elektronický obsah prezerať, čítať, študovať.
Ten kto si to neskúsil, by možno povedal: "veď tablety". Je však veľa dôvodov, prečo sú tieto síce dobré na hranie, ale aj prečo nie sú vhodné do škol ako učebnice. Keďže naši študenti tu veciam rozumejú a dennodenne aj s rôznou modernou výpočtovou technikou pracujú, po zrelej úvahe a zvážovaní všetkých pre a proti sme sa rozhodli pre elektronické čítačky kníh. Prečo? Výdrž batérie sa nepočíta na hodiny, ale na týždne, majú displej, ktorý nekazí oči (je bez obnovovacej frekvencie), je výborne čitateľný aj za denného svetla, cena čítačky môže byť za kus pod 50,- € aj s príslušenstvom a ... nedajú sa na nich hrať žiadne hry ;o).

Niekoľko záberov z priebehu projektu
testovanie a oživovanie
zakúpenej techniky
pani učiteľka pri výklade
nového učiva
pripravené zadania
z matematiky
žiaci si potrápia
svoje hlavy
ale keď sa chce, ...... tak sa všetko
nakoniec podarí
pani učiteľky sa rýchlo
zžili s novou technikou
pri odovzdávaní nových
poznatkov študentom
študentov práca s novou
technikou bavila
ďalšia z používaných
moderných technológií
vyučovanie je hneď
trochu inakšie
na vyučovaní v elektro-
technickom laboratóriu
v čítačke nájde všetko
potrebné pre meranie
ešte skontrolovať, či
to pracuje ako malo
vďaka čítačkám už nebolo
treba nič tlačiť na papier
ešte jeden pohľad
na žiakov pri práci

Správne zvoliť a nakúpiť zariadenia na čítanie elektronických kníh bola len jedna časť nášho plánu. Druhou bolo zaistiť pre tento pilotný projekt elektronizácie učebníc na našej škole vhodné materiály v elektronickej podobe. Boli sme trochu sklamaní, keď sa nám na ministerskej elektronickej aktovke, nepodarilo nájsť dosť vhodných učebníc pre strednú odbornú školu a tak študenti hľadali kde to šlo a keď to nešlo inak, začali sme si pripravovať, vytvárať aj vlastné elektronické materiály.

Za odvahu pustiť sa medzi prvými do tohto projektu, a zobrať na seba zodpovednosť by som chcel poďakovať kolegom PhDr. Alici Zvrškovcovej, Ing. Eve Kopasovej, Ing. Vladimírovi Janovemu, ale aj ostatným kolegom, ktorí ich v tom nenechali samých, ale sa tiež ochotne zapojili a pomohli. Úlohy zabezpečovať technickú podporu pre ostatných sa v projekte výborne zhostil kolega Bc. Michal Kostelný. Zatiaľ sme začali skromnými plánmi, ale podľa záujmu žiakov a ostatných kolegov sa to bude predpokladám čoskoro rozširovať a ktovie, možno nebude trvať dlho a budeme môcť už dať zbohom starým papierovým učebniciam a nahradíme ich modernými elektronickými.

Druhým projektom, na ktorý sme získali finančné prostriedky bola Modernizácia odbornej učebne CNC programovania. Toto je dnes veľmi dôležitý odbor potrebný vo výrobných procesoch, keď opakujúce sa presné úkony za človeka môže vykonávať stroj. Ten však človek najskôr musí vedieť správne naprogramovať. To sa už teraz budú môcť u nás učiť naši študenti na nových počítačoch s moderným softvérom. Po naprogramovaní pracovných úkonov CNC stroja sa bude dať program najskôr odskúšať, virtuálne odsimulovať a až po takomto overení na nových strojoch aj reálne nechať vykonať.

Pár fotografií z učebne CNC programovania
celkový pohľad
na odbornú učebňu
pohľad na programovacie
prostredie Mach3
pohľad na programovacie
prostredie Mach3
najskôr je treba
niečo naštudovať
a potom si to všetko
prakticky vyskúšať
nová CNC fréza
na menšie výrobky
študent pri práci
s novým zariadením
študent pri práci
s novým zariadením

Táto oblasť techniky skutočne hýbe svetom, pretože bez počítačového modelovania objektov sa už stavbár, alebo strojár zaobíde len ťažko. O modelovanie objektov v počítači sa už zaujímajú a skúšajú ho aj naši študenti. A nie je už potom až taký veľký rozdiel v tom, či obrábate materiál na CNC fréze, alebo si výrobok necháte vytlačiť na 3D tlačiarni, pretože v mnohom sú si tieto zariadenia podobné. Dúfame, že po modernizácii, ktorá u nás prebehla budú môcť študenti získavať užitočné teoretické, ale hlavne praktické skúsenosti z tejto zaujímavej a žiadanej oblasti. Zodpovedným za tento projekt je p. MOV Pavol Náhlik.

 Mgr. Milan Macháček