kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je utorok 25. 6. 2024 a sviatok má Tadeáš

Celoslovenská súťaž Skills Slovakia - Mladý mechatronik

Dňa 16. marca 2018 sa v priestoroch MTF STU uskutočnil 6. ročník celoštátnej vedomostnej a praktickej súťaže Skills Slovakia - „Mladý mechatronik“. Súťaž bola určená pre študentov stredných odborných škôl.
Jej organizátormi boli
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže,
  • FESTO spol.s.r.o. Bratislava a
  • Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU.

Súťažné dvojčlenné tímy by mali mať komplexné teoretické vedomosti i praktické zručnosti v oblasti pneumatiky, senzoriky, aj programovania riadiacich systémov. Na celú úlohu od jej pochopenia, cez návrh riešenia, až po jeho realizáciu a oživenie majú súťažiaci len 2 hodiny, čo nie je až také jednoduché. To nakoniec môžete dobre vidieť aj podľa dosiahnutých bodových výsledkov.

Výsledková listina
6. ročníka vedomostnej a praktickej súťaže
Skills Slovakia - Mladý mechatronik 2018 (16. 3. 2018)
miestoškola                 družstvo bodov
1.SPŠSaE, Fraňa Kráľa 20, Nitra    101,67
2.TA, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves    83,67
3.SPŠ, ul. Fr. Hečku č.25, Levice    81,67
4.SOŠE Komenského 50, Žilina    75,33
5.SPŠ, ul. SNP 413/8, Myjava    69,67
6.SSOŠA-DA, J. Jonáša 5, Bratislava    68,00
7.SPŠ, Novomeského 5/24, Martin    63,67
8.SPŠ, Komenského 1, Trnava    55,67
9.SSOŠT, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom    55,67
10.SSOŠH, ul. Družby 554/64, Podbrezová    49,67
11.SPŠE, Komenského 44, Košice    35,67
12.SPŠ, Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom    27,67
13.SOŠ, Rastislavova 332, Nováky    23,33

Oficiálna výsledková listina je na stránkach ŠIOV-u.

Pre súťažiacich študentov bola ako sprievodné podujatie pripravená určite zaujímavá prehliadka moderne vybavených odborných laboratórií MTF STU v Trnave.

Niekoľko fotografií zo súťaže:
takto pracovisko vyzeralo
pred začatím práce
na tomto mieste
sme súťažili
súčasne sa pracovalo
na piatich pracoviskách
výsledok práce bolo
treba vyskúšať, zhodnotiť
keď prišiel rad
aj na Petra s Michalom
zadanie aj obhajobu,
mali v angličtine
nechýbali sme medzi
piatimi ocenenými
no a o toto sa celý
deň súťažilo
nakoniec najlepší boli
študenti z Nitry
certifikát za účasť
pre nášho študenta
certifikát za účasť
pre nášho študenta
diplom za 4. miesto
pre naše družstvo
viac fotografii môžete nájsť na stránkach MTF STU.

Našu školu na tejto súťaži reprezentovali študenti Peter Vríčan (1.MP) a Michal Mikulovský (1.MC). Tento rok sme spravili ťažké rozhodnutie a namiesto študentov z najvyšších ročníkov sme dali šancu talentovaným študentom zatiaľ len 1. ročníka. V ťažkej konkurencii starších študentov z ostatných škôl bola ich premiéra v tejto neľahkej súťaži istotne náročná. Na súťažnom poli so staršími študentami z iných škôl sa ani tak naši nestratili a boli ostatným dôstojnými súpermi. Napriek faktu, že spomedzi súťažiacich boli najmladší, obsadili veľmi dobré 4. miesto.
Naši študenti ako stredoškoláci budú mať možnosť ešte niekoľkokrát sa zúčastniť na tejto súťaži. Tento fakt a získaná skúsenosť im dáva veľkú šancu v ďalších ročníkoch sa ďalej zlepšovať a v budúcnosti dosiahnuť ešte lepšie výsledky ako pri tejto ich prvej účasti. Držme im palce, nech ju využijú čo najlepšie.

 Mgr. Milan Macháček