kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 7. 12. 2023 a sviatok má Ambróz

Aj medzinárodná robotická súťaž Robotiáda 2021 už on-line

Po tom ako sa na jar minulého roku objavili prvé prípady koronavírusu a boli zrušené všetky hromadné podujatia a následne aj prezenčné vyučovanie na školách, prišli sme aj o možnosti cestovať a zúčastňovať sa takmer všetkých súťaží.
Aj keď sa školy v septembri otvorili, trvalo to len niekoľko týždňov kým prišlo nevyhnutné a to, že aj na Slovensku kvôli otvoreným hraniciam naplno prepukla pandémia a školy sa u nás opäť zatvorili.
"Dosť obmedzeniam, kvôli pandémii a zlej nálade" si však povedali dlhoroční organizátori medzinárodnej robotickej súťaže ROROTIÁDA z Brna. Organizátorom tohto ročníka bolo JCMM, z.s.p.o. spoločne zo zábavným vedeckým parkom VIDA!, DDM Brno, Helceletova a Juhomoravským krajom. Rozhodli sa, že ich súťaž sa uskutoční a nebude zrušená, tak ako mnohé iné. Tak ako už dlho fungujeme dištančne na vyučovaní, si povedali, že by sa dala zorganizovať aj súťaž, teda on-line.

Vyhlásili teda súťažné kategórie, aby si súťažiaci mohli pripraviť svojich robotov. Zvolili online platformu, cez ktorú sa súťažiaci budú môcť v reálnom čase pripojiť a a cez ktorú sa ich športový výkon bude môcť prenášať k ostatným divákom. Súťažné kategórie zvolili také, aby si rovnaké "športovisko", dráhu pre robota všetci súťažiaci dokázali vyrobiť a boli zaistené čo najvyrovnanejšie podmienky pre fair-play súťaž.
Do tohto netypického 9. ročníka súťaže ROROTIÁDA 2021 sa do 3 súťažných kategórií zapojilo 81 tímov (150 účastníkov) zo 6 krajín (ČR, SR, Nemecko, Poľsko, Slovensko a Ukrajina) so 105 robotmi.
Pretože sa už niekoľko rokov prevažne so študentmi s odboru 2682 K mechanik počítačových sietí zapájame do robotických súťaží, veľmi sme úvítali po niekoľkomesačnej vynútenej prestávke možnosť si opäť zasúťažiť a to hneď na medzinárodnej úrovni. V rámci možností a pri dodržiavaní opatrení sme do termínu súťaže pripravili robota, prichystali a otestovali prenosovú techniku a 6. 2. 2021 sa úspešne zúčastnili našej prvej online robotickej súťaže.

Niekoľko fotografií z podujatia:
súťažná dráha aj
s prenosovou technikou
sledovať sme mohli
aj ostatných on-line
na záver
spoločná fotka
Záznam súťaže. Náš dvojčlenný tím (Samuel Sršník z 2.MP a Martin Hegedüš zo 4.MP) sa v najobsadenejšej kategórii "Čára" (linefollower) umiestnil v skupine žiakov stredných škôl na ocenenom 5. mieste. Výsledková listina.

Diplomy pre oboch členov súťažného tímu:
diplom za 5. miesto
pre prvého člena tímu
diplom za 5. miesto
pre druhého člena tímu
článok o našej účasti
v regionálnych novinách
Vyhlasovanie víťazov, odovzdávanie diplomov a cien na diaľku malo o niečo menej búrlivú atmosféru, ako keď sme sa ho skôr mohli zúčastňovať osobne, ale každého aj tak určite potešilo i povzbudilo. Za online súťaž v tejto neprajnej dobe sme ich organizátorom veľmi vďační a oceňujeme ich veľké úsilie a odhodlanie aj takýmto skutkom zabojovať za návrat do normálneho života, aký si pamätáme pred koronou. Všetkým Vám úprimne ďakujeme.

 Mgr. Milan Macháček