kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 25. 7. 2024 a sviatok má Jakub

„Živá červená stužka“

Akcia je súčasťou kampane Červená stužka pri príležitosti medzinárodného dňa AIDS (www.cervenestuzky.sk)
Školy sa mohli zapojiť jednotlivo alebo v spolupráci s inými školami. Možnosti realizácie boli rôzne – prednáška, výtvarná súťaž, tvorba videa, pozeranie filmu...
Naša škola sa zapojila dňa 19. 11. 2019 v spolupráci s ďalšími školami (SPŠSZA, OAVOZA) – vytvorili sme spoločne „živú“ červenú stužku. Akcia bude vyhodnotená a 20 najlepších môže získať odmenu.

Niekoľko fotografií z podujatia (foto Radoslav Hajnoš):

Sme radi, že sme sa dokázali spojiť a vytvoriť spoločný projekt.

 Mgr. Petra Jurgová