kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je utorok 26. 9. 2023 a sviatok má Edita

Medzinárodná konferencia Enersol EU 2019

Z celoslovenského kola postúpilo 17 prác z Hlavnej a Tvorivej kategórie na 16. Medzinárodnú konferenciu Enersol EU, ktorá sa konala v Kultúrnom dome Senica dňa 11. a 12. apríla 2019. Hlavný organizátor tejto konferencie bola Stredná odborná škola Senica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Asociácie Enersol, Ministerstvo životného prostredia Českej republiky, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR.

Konferenciu finančne podporila Slovenská agentúra životného prostredia, ŠIOV, COOP Jednota Senica a tento projekt bol realizovaný vďaka podpore EkoFondu a jeho zriaďovateľa, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava.

Konferencie sa zúčastnili najlepšie projekty z krajín Slovinska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Slovenskej republiky. Celkovo bolo prezentovaných 34 projektov a skoro 200 účastníkov, kde hlavnou témou bolo využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie energetickej náročnosti a obmedzovanie emisií v doprave. Každý mal na svoju prezentáciu 7 minút a prezentačný jazyk bol anglický.

Našu Strednú odbornú školu elektrotechnickú reprezentoval študent František Kováčik so svojou prácou „Záložný zdroj“.

Slávnostného otvorenia konferencie sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová, podpredseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, primátor Senice Martin Džačovský, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec, správkyňa neinvestičného fondu EkoFond, Bratislava, Ing. Eva Guliková, podpredseda predstavenstva SPP Bratislava, Ing. Rudolf Slezák, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica Ing. Peter Hanúsek a iní.

Prezentované práce boli zaujímavé a upútali všetkých zúčastnených. Po prvom dni sa všetci účastníci konferencie zúčastnili sprievodného programu a to návšteva hradu Červený kameň s odborným výkladom a prehliadkou.

Po skončení prehliadky projektov si obdržali všetky projekty prostredníctvom ich zástupcov poháre, diplomy a medaile za účasť a prezentáciu projektu a drobné ocenenie od sponzorov konferencie. Fotogaléria na webe SOŠ Senica.

Ďakujem nášmu študentovi za vynikajúcu reprezentáciu nielen našej školy ale aj ako jedinému zástupcovi Žilinského samosprávneho kraja.

 Ing. Dagmar Múthová