kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je utorok 26. 9. 2023 a sviatok má Edita

EXKURZIA DO ELEKTRICKEJ STANICE VARÍN

V dňoch 10. a 14. 2. 2020 sme uskutočnili exkurzie do Elektrickej stanice Varín. Exkurzií sa zúčastnili žiaci III.E, IV.MA, IV.MB a IV.MC triedy, ktorí si takýmto spôsobom mohli zopakovať a objasniť vedomosti o elektrických staniciach (dozorňa 110kV a 400kV). Dozvedeli sa tiež mnohé zaujímavosti z praxe súvisiace s prevádzkou, revíziami, inováciami a odstraňovaním porúch v elektrických staniciach vrátane transformátora a záložných systémov. Samozrejme, počas exkurzie dostali žiaci aj kontrolné otázky, na ktoré odpovedali a ktoré overili ich znalosti z odborných predmetov.

Niekoľko fotografií z podujatia:

 Ing. Ladislav Golian a Ing. Dagmar Múthová