kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Vodná elektráreň Gabčíkovo

Dňa 1. 6. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie – odborná exkurzia Gabčíkovo. Počas odborného výkladu sa žiaci našej školy dozvedeli o výstavbe Gabčíkova, kde boli vybudované dve plavebné komory a vodná elektráreň. V súčasnosti jedna z plavebných komôr je rekonštruovaná. Vodná elektráreň Gabčíkovo je svojou výrobou elektriny našou najväčšou vodnou elektrárňou. Využíva sa na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd. Pozreli si spolu 8 nainštalovaných agregátov, z ktorých je cez rozvodňu výkon vyvedený až do Maďarska.
Na exkurzii sa zúčastnili žiaci z tried: I.AP, II.AP, III.MA, III.MB a III.E. Žiakom sa exkurzia páčila a odniesli si množstvo cenných informácií, ktoré budú prínosom v ich študijných odboroch.

Niekoľko fotografií z podujatia:

 Mgr. Monika Ftorková
Ing. Ladislav Golian