kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je utorok 25. 6. 2024 a sviatok má Tadeáš

Prečerpávacia akumulačná vodná elektráreň Ružín

Dňa 16. 6. 2023 sa žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline, konkrétne triedy 1.AP, 1.NS, 2.AP, 2.MA, 3.AP a 3.MB zúčastnili exkurzie na prečerpávaciu - akumulačnú vodnú elektráreň Ružín. Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 1972 a pracuje v špičkovej prevádzke. Žiaci sa dozvedeli že elektráreň je vybudovaná na toku rieky Hornád. Elektráreň pracuje pri prietoku vody 2 x 67m3 za sekundu. Elektráreň obsahuje 2 turbogenerátory s Francisovou turbínou. Tieto 2 turbogenerátory majú inštalovaný výkon 60 MW, čo robí ročne priemerne 54,2 GWh. K tejto elektrárni patrí ešte malá vodná elektráreň Ružín ktorá je prietočná. Táto elektráreň spracúva prietok vody zo špičkovej prevádzky PVE Ružín. Obsahuje 1 Kaplanovú horizontálnu turbínu s inštalovaným výkonom 1,8 MW. Ročne táto malá vodná elektráreň vyrobí priemerne 6 GWh. Táto malá elektráreň má prietok vody 1 x 16m3 za sekundu. Počas exkurzie nás pustili i do útrob priehrady kde bolo veľmi chladno a stiesnene, no žiaci aspoň videli inú perspektívu priehrady. Žiaci si exkurziu veľmi užili a tešia sa na ďalšiu exkurziu na možno ich budúce pracovisko.

Niekoľko fotografií z podujatia:

 Ing. Ladislav Golian