kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Rozvodná stanica Varín

Rozvodná stanica Varín transformuje napätie 400kV na 110kV striedavých. Pri návšteve rozvodnej stanice Varín sme sa ako prvé vydali do dozorne.
V dozorni je veľa rôznych meracích a kontrolných zariadení, pomocou ktorých pracovníci kontrolujú a ovládajú jednotlivé časti rozvodnej stanice. Z dozorne vedia taktiež na diaľku ovládať jednotlivé odpájače, vypínače či už cez prepínače na pracovnom stole alebo cez počítač. Z dozorne sme sa ďalej posunuli do miestnosti s ochranami, kde sme mohli vidieť ešte niektoré mechanické ochrany ale taktiež už aj nové ochrany so zabudovaným displejom na ovládanie. Mohli sme tam vidieť napríklad OZ čo znamená opätovné zapínanie a funguje to tak, že pri výpadku elektrickej energie tento prístroj zareaguje na výpadok a opätovne nahodí elektrickú energiu, pokiaľ ale je na vedení nejaký problém tak vyhodí problém v dozorni dozorcovi, ktorý tento problém musí skontrolovať. Ako ďalšie sme navštívili akumulátorovňu, v ktorej sme mohli vidieť akumulátorové články každý mal 2V a je ich takto pospájaných niekoľko do série aby sme z toho dostali 220V. V tejto akumulátorovni sme mali 2 skupiny článkov po 220V a 2 skupiny článkov po 60V pre spotrebiče s nižším odberom. Ďalej sme navštívili vlastnú spotrebu, do ktorej je privedený 22kV striedavých ale aj 10,4kV striedavých s frekvenciou 50Hz. Mohli sme tam vidieť výkonové vypínače a viditeľný rozdiel medzi týmito napätiami bol taký, že vyššie napätie malo väčšie rozostupy ako to menšie a tak isto izolátory boli na 22kV o čosi väčšie. Poslednú vec, ktorú sme vo vlastnej spotrebe mohli vidieť bola skratovacia sústava na vyskratovanie fáz pri potrebnej práci na zariadení. Táto skratovacia sústava sa pomocou izolačnej tyče upevní na každú z fáz a prepojí sa to so zemou. Ďalej naša exkurzia smerovala vonku, kde sme mohli vidieť transformátory pre túto vlastnú spotrebu, ktoré boli postavené na makadame a pod ním bola protipožiarna nádrž, čiže pri uvoľnení oleja z transformátora alebo pri požiare oleja by olej stekal dole do nádrže a pri pretekaní cez tento makadam by sa olej uhasil a tým by sme znížili škody. Mohli sme tam vidieť aj dieselelektrický motor, ktorý by slúžil ako náhrada vlastnej spotreby v núdzi. Výkon tohto motora je 300kW a spotrebu má okolo 30l paliva na hodinu prevádzky. Posledná časť exkurzie bola pri 400kV časti, na ktorú sme sa mohli dívať iba z bezpečnej vzdialenosti spoza plotu, pretože pri 400kV je už citeľné dotykové aj krokové napätie. Sršanie (koróna) tam bola počuteľná a pri transformátore na toto napätie sme exkurziu ukončili.
Exkurzia bola zaujímavá už len z toho dôvodu, že sa tam hocikto nedostane a neuvidí tieto veci z takej blízkosti ako sme mohli vidieť my. Celé to bolo veľmi náučné a hodnotím túto exkurziu veľmi pozitívne.

Niekoľko fotografií z podujatia:

 Ing. Ladislav Golian