kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 25. 7. 2024 a sviatok má Jakub

Deň Zeme 2023

Dňa 21. 4. 2023 sa opäť po roku naša škola zapojila do aktivít spojených s čistením a úpravou okolia pri príležitosti Dňa Zeme.
Tento rok sa aktívne zapojilo 39 študentov z tried 1.MB, 1.MP, 2.MP a 2.AP. Ráno sme pešo vyrazili smerom k Hradisku v časti Žiliny pri Novom cintoríne a už cestou sme videli, že naša snaha bude potrebná... Žiaci dostali ochranné rukavice a vyzbierali sme cca 12 vriec odpadu, od pneumatík cez plastové a sklenené fľaše, drôty, vedrá a podobne. Ľudia asi nevedia, kde sú smetné nádoby a zberné dvory. S Mestským úradom v Žiline sme už následný odvoz odpadu mali dohodnutý, tak sme úspešne aspoň trochu prispeli k zlepšeniu kvality životného prostredia a zároveň študenti strávili vonku slnečný deň bez wifi a v komunikácii s kamarátmi :-)


Za spoluprácu ďakujeme a tešíme sa znovu o rok...

 Mgr. Petra Jurgová
Mgr. Daniela Kavecká