kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Špeciálne odborné cvičenia v laboratóriách FEIT ŽU

V dňoch od 27. 6. 2023 do 29. 6. 2023 sa uskutočnili špeciálne odborné cvičenia so žiakmi tried III.MB, II.AP, III.AP a III.MA, ktoré absolvovali v laboratóriách Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) Žilinskej univerzity v Žiline. Témy špeciálnych odborných cvičení boli: Testovanie trakčných batérií v hraničných situáciách, Výkonová elektronika v praxi a Meranie charakteristík vybraných elektrických prvkov. Odborné prednášku, ukážky laboratórnych meraní a rozhovory viedli: prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD., doc. Ing. Daniel Korenčiak, PhD. a Ing. Matúš Danko, PhD. Naši žiaci získali zaujímavé a netradičné zážitky zo stretnutia s odbornými zamestnancami ŽU, nabrali nové skúsenosti a poznatky z elektrotecniky a informácie pre ďalšie možnosti štúdia na ŽU. Ďakujeme UNIZA za spoluprácu a možnosť prehliadky odborných laboratórií.

Niekoľko fotografií z podujatia:

 Ing. Ladislav Golian
Ing. Dagmar Múthová