kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Exkurzia v Banskej Bystrici

Vo štvrtok 25. apríla sa naši študenti z II.AP, III.MA a III.MB zúčastnili literárno-historickej exkurzie v Banskej Bystrici. Najskôr sme navštívili rodný dom klasika slovenskej literatúry Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Vo vyše dvestoročnom dome sme si vypočuli zaujímavý výklad sprievodkyne, ktorá nás previedla životnými osudmi a dielom tohto autora. Súčasťou expozície bola aj miestnosť venovaná Jozefovi Murgašovi, vynálezcovi bezdrôtovej telekomunikácie, rodákovi z Tajova.
Ďalšia zastávka bola priamo v centre Banskej Bystrice, kde sme navštívili Múzeum SNP. Ujal sa nás mladý sprievodca, historik, ktorý nás previedol expozíciou. Zvolil takú formu výkladu, ktorá bola veľmi blízka našim študentom. Previedol nás históriou vzniku fašizmu, pozreli sme si krátky dokument o tom, ako ľudia podliehali ideológii fašizmu. Bol síce bez slov, ale plný emócií. Hovoril o holokauste, o samotnom povstaní, o jeho konci, informácie dokumentovali vitríny s historickými artefaktmi, ako boli zbrane, vojenské rovnošaty, panely s mapami bojov, s ďalšími potrebami vojakov. Záver prehliadky patril novovytvorenej časti expozície - multimediálne spracovanej, v ktorej sa okrem iného na chvíľu študenti mohli stať súčasťou bojujúcej jednotky v zákope.
Motívy 2. svetovej vojny sú prítomné v mnohých literárnych dielach, preto považujeme túto exkurziu za prínos pre študentov aj v spojitosti s maturitnou skúškou, ale aj v spojitosti so všeobecným rozhľadom a kritickým myslením.

Niekoľko fotografii z podujatia:

 Mgr. Monika Ftorková,
Mgr. Oľga Labajová