kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 14. 02. 2024 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho žiaci I. a II. ročníka. Porota si vypočula prednesy umeleckých textov v poézii i v próze. Hodnotila verbálny a neverbálny prejav súťažiacich. Porota mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi súťažiacich tých najlepších.

Víťazmi sa stali:

1. Jakub Takáč (I.MP)
2. Martin Murár (I.MA)
3. Martin Ďubek (II.AP)


Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 Kolektív SJL