kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Vzdelávanie v Krajskej knižnici

V tomto školskom roku sa niektoré triedy priebežne vzdelávali na pôde Krajskej knižnice v Žiline. Od októbra mali študenti I.MA, I.MB, I.MP, I.AP a III.MA možnosť absolvovať besedy na rôzne témy – kritické myslenie, štúrovci a ich význam, posolstvo stratenej generácie (vplyv 1. svetovej vojny na tvorbu spisovateľov ako E.Hemingway, R.Rolland, E.M.Remarque). Literárne témy lektor študentom podal v zaujímavých súvislostiach a môžu byť prínosom pri príprave na maturitnú skúšku.
Téma kritického myslenia je veľmi aktuálna, najmä v súčasnej dobe, preto je veľmi dôležité, aby študenti mali možnosť porozprávať sa o tom, čo znamenajú hoaxy, aké sú ich znaky, ako je možné overovať si informácie, ako používať zdravý rozum a nepodliehať manipuláciám. Lektor pri výklade využil aj zaujímavý obrazový materiál, ktorým ukázal, že manipulácia ľudí prostredníctvom hoaxov je oddávna súčasťou našej histórie.

Niekoľko fotografii z podujatia:

Niektorí študenti boli v tejto internetovej dobe vôbec prvýkrát v knižnici, mnohí v nej boli iba raz počas návštevy ZŠ, preto je dobré, ak spoznávajú aj takéto kultúrne inštitúcie. Môže to prispieť k ich všeobecnému kultúrnemu rozhľadu.

 Mgr. Oľga Labajová