kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 28. 9. 2020 a sviatok má Václav

Externé štúdium – mimoriadna ponuka

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline ponúka všetkým záujemcom o elektrotechnické vzdelanie možnosť získať výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške externým (skráteným) štúdiom v odbore 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika.

Až 20 uchádzačov môže v septembri 2020 zasadnúť do lavíc SOŠEZA. Štúdiu trvá 2 roky a bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý bude spracovaný po dohovore s účastníkmi externého vzdelávania. Ukončené bude v júni 2022 záverečnou skúškou.

Externé štúdium je určené záujemcom, ktorí pracujú v oblasti elektrotechniky a energetiky a nemajú potrebnú kvalifikáciu alebo by sa v tejto oblasti zamestnali, ale im v tom bráni ich doteraz získané vzdelanie. Ostatné roky využili takúto možnosť aj absolventi VŠ a to nielen technických VŠ.

Vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov (doc, pdf) je potrebné doručiť na adresu školy do 31. 05. 2020.

 Ing. Ľubomír Králik
    riaditeľ školy