kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Informácie pre maturantov v šk. roku 2022/2023:

Termíny administrácie EČ a PFIČ MS z jednotlivých maturitných predmetov na SOŠ elektrotechnickej v Žiline

Termíny maturitných skúšok v šk.roku 2022/23:

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
16. marec 2023 (štvrtok) – matematika,
17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.
https://www2.nucem.sk/dl/5353/Z%C3%A1kladn%C3%A9%20inform%C3%A1cie%20MS%202023.pdf

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita