kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 27. 5. 2024 a sviatok má Iveta

Získali sme grant od KIA MOTORS SLOVAKIA.

Na začiatku roku 2017 vyhlásila Nadácia Kia Motors Slovakia grantový program "Vzdelávanie v regióne 2017" na podporu vzdelávacích aktivít v Žilinskom kraji. Keďže aj my sme vedeli čo môžeme vylepšiť, rozhodli sme o grant požiadať. Boli sme úspešní a získali sme grant v sume 4 989,50 €.
Niekoľko záberov k projektu
robot stopárelektrické
dopravníkové pásy
Arduinom ovládateľné
robotické ruky
a ani toto nie je
ešte úplne všetko
o toto študenti
majú záujem

Z grantu sa nám podarilo zakúpiť potrebné technické vybavenie pre výučbu v predmete aplikovaná informatika (riadiace vývojové dosky Arduino, rôzne typy snímačov, stavebnice robotov, robotických rúk, dopravníkov,...). Zámerom je, aby výučba programovania bola vďaka týmto zariadeniam názornejšia, praktickejšia a aby sa podporila samostatnosť a tvorivosť pri návrhoch rôznych riešení úloh z oblastí riadenia technológií. Už prvé poznatky z vyučovania a aj z práce v technických krúžkoch ukazujú zvýšený záujem žiakov o programovanie, prácu s Arduinom a stavbu elektronických riadiacich obvodov. Prínos projektu nie je iba jednorázový, ale očakávame dlhodobý efekt aj do ďalších období.

 Ing. Peter Hodás


S využitím vybavenia, ktoré sme v oblasti mikroprocesorovej techniky vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia získali, sme sa už v nasledujúcom školskom roku zúčastnili (a aj slušne zabodovali) na viacerých významných robotických súťažiach:
  - Trenčiansky robotický deň 2018
  - Robocup 2018
  - Istrobot 2018
v školskom roku 2018/19 sme boli:
  - už na Trenčianskom robotickom dni 2019 zo všetkých škôl najúspešnejší

Aby sme mohli trénovať aj doma, zostrojili sme si už tretiu mikroprocesorom riadenú časomieru s presnosťou merania na tisíciny sekundy. Túto, zatiaľ poslednú sme použili aj na našej vlastnej robotickej súťaži roSOŠEbot, ktorú na našej škole organizujeme pre žiakov základných škôl.


Ďalší finančný grant Kia Motors Slovakia, s. r. o. sme získali:
  - z grantového programu "Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie" v roku 2015