kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 15. 11. 2018 a sviatok má Leopold


člen Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Úvodná stránka:

Oznam:
Rodičovské združenie sa bude konať v pondelok 19. 11. 2018 o 16:00 hod.

Výzva:
Vyzývam rodičov, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy pri SOŠ elektrotechnickej, aby do 15. 11. 2018 doručili svoj súhlas s kandidatúrou na túto voľbu riaditeľovi školy osobne, prostredníctvom syna/dcéry - žiaka školy, alebo e-mailom na adresu: riaditel@soseza.sk.
Doplňujúca voľba jedného zástupcu rodičov do Rady školy pri SOŠ elektrotechnickej v Žiline z dôvodu § 25, ods.12, písmeno e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 19. 11. 2018 o 15:30 v telocvični.
Ing. Ľubomír Králik
riaditeľ školy
Oznam: Ponúkame voľné pracovné miesto.

Deň otvorených dverí na SOŠE Žilina
Dňa 22. novembra 2018 sa na našej škole bude opäť konať Deň otvorených dverí. Všetkých, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole týmto srdečne pozývame.

Študentská kvapka krvi na našej škole
Dňa 12.11.2018 sa uskutoční na našej škole hromadné darovanie krvi v rámci každoročnej úspešnej akcie Študentskej kvapky krvi. Pozývame všetkých prvodarcov a tiež aj ostatných dobrovoľných darcov krvi k tejto humánnej akcii. Začiatok je od 8:00 na učebni č.2. Ak máte otázky o darovaní krvi, alebo sa predtým chcete dozvedieť viac... Ďakujeme.
Ing. Timea Krúpová - výchovná poradkyňa

Pripomíname si 100. výročie vzniku 1.ČSR
Pred 100 rokmi vznikla Prvá česko-slovenská republika. Významné výročie sme si pripomenuli aj exkurziou žiakov II.MP a II.MB, ktorá sa konala 23.6.2018.Navštívili sme rodisko a mohylu Milana Rastislava Štefánika.

Projekt " Povedz jasné nie fajčeniu, alkoholu a drogám"
V rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja "Škola bez tabaku, alkoholu a drog" naša škola začala realizovať schválený projekt s názvom " Povedz jasné nie fajčeniu, alkoholu a drogám".

Nečakaný úspech na ISTROBOT 2018
Na FEI STU v Bratislave, v Mlynskej doline sa dňa 14. 4. 2018 konal už 18. ročník medzinárodnej súťaže robotov ISTROBOT 2018. Aj my sme ...

Návšteva Literárneho múzea v Martine
Poslednou príležitosťou na zopakovanie učiva z literatúry, pred maturitnými skúškami, bola návšteva Literárneho múzea v Martine, ktorú sme pripravili...

15. medzinárodná konferencia techniky pre obnoviteľné zdroje
Dňa 13. 4. 2018 sa v Poľsku (Poľský Tešín) konala
XV. Miedzynarodowa konferencja uczniowska - ENERGIA ODNAWIALNA W TEORII I PRAKTYCE, kde náš študent...

Celoslovenské kolo súťaže Enersol 2018
Dňa 11. - 12. apríla v Senici sa konalo celoslovenské kolo ENERSOL 2018. Naši študenti boli opäť úspešní ...

Okresné kolo SOČ
21. 3. 2018 sa v Žiline konalo Okresné kolo SOČ. Aj naši študenti sa tejto súťaže zúčastnili.

Krajské kolo Enersol-u
19. 3. 2018 sa v Martine konalo krajské kolo súťaže Enersol. Aj naši študenti sa do súťaže zapojili.

Divadelná inscenácia Dark trip
22. 3. 2018 o 11:00 sa žiaci 2.MB a 3.MA zúčastnili na konzervatóriu v Žiline divadelnej inscenácie s názvom Dark trip alebo Cesta do tmy. Hlavnou myšlienkou hry boli drogy. Bol to krásny divadelný a hudobný zážitok.
Ing. Daniela Hudecová

Celoslovenská súťaž Skills Slovakia - Mladý mechatronik
Dňa 16. marca 2018 sa v priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnil 6. ročník celoštátnej vedomostnej a praktickej súťaže Skills Slovakia - „Mladý mechatronik“. Aj my ...

Celoslovenská súťaž RoboCup 2018
V dňoch 28. 2. - 2. 3. 2018 sa konala na Spojenej škole v Martine 23. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov RoboCup 2018. Aj my sme tam ...

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
1. marca 2018 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v v prednese prózy a poézie. Naši žiaci sa dobre pripravili, ich vystúpenia ...

Biblická olympiáda - školské kolo
Dňa 27. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa na ňom reprezentanti deviatich tried. Zvíťazilo družstvo ...

Mimoriadny úspech na Trenčianskom robotickom dni
V Trenčíne sa 14. - 15. 2. 2018 konal už 13. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov (robotická súťaž) Trenčiansky robotický deň. Ani my sme tam nechýbali...

Výrobky stredných odborných škôl
odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
Dňa 17. 1. 2018 sa na Gymnáziu v Bytči konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Náš študent Alojz Miháli (z 2.MP) sa v kategórii 2D umiestnil na peknom 3. mieste.

Lyžiarsky výcvik
V dňoch od 8.1.2018 do 12.1.2018 sa niektorí naši prváci zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Kubínskej holi, aby sa zdokonalili v lyžovaní alebo snowbordovaní. Ponúkame zopár fotiek, ktoré svedčia o príjemne prežitom týždni.

Exkurzia do Viedne
Dňa 12. 12. 2017 sme uskutočnili s vybranými študentami exkurziu do Viedne, kde sme navštívili Technické múzeum, obzreli sme si okolie zámku Schönnbrun, historické centrum Viedne- budovu Parlamentu, Hofburg, katedrálu Stephansdom a samozrejme aj vianočné trhy, ktoré boli ako vždy prenádherné.

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností
Dňa 6. a 7. 12. 2017 sa na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline konal XIII. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a a praktických zručností žiakov SOŠ v elektrotechnike.
viac...

Súťaž Zenit v elektronike
Dňa 30. 11. 2017 sa naši študenti Dušan Mikolaj (4.MP) a Daniel Bunta (3.MB) zúčastnili v Liptovskom Hrádku krajského kola súťaže Zenit v elektronike. Aj keď sa v ťažkej konkurencii neprebojovali až na najvyššie priečky, za dobrú reprezentáciu školy im ďakujeme.

Deň otvorených dverí
Dňa 28.novembra 2017 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Všetkým, ktorí prišli a prejavili záujem o štúdium na našej škole ďakujeme.
viac...

Olympiáda z anglického jazyka
Dňa 23. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov 2. – 4. ročníka. Preverili si svoje vedomosti v písomnom teste a ústnom prejave. Najlepší ...
viac...

Pre ďalšie inforácie o udalostiach zo života školy navštívte časť aktuality.

viac informácií môžete nájsť na www.soseza.edupage.orglogo_KIA

logo_VW

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSE-D

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez