kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 7. 12. 2023 a sviatok má Ambróz


člen Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Úvodná stránka:

OZNAM: Individuálny Deň otvorených dverí – „i DOD“

V SOŠ-E v Žiline sa stretli budúci elektromechanici z celého Slovenska
Stredná odborná škola elektrotechnická, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku v Žiline usporiadala v dňoch 21. – 22. 11. 2023 už 17. ročník ...

Medzigeneračný turnaj ŽSK 2023 v šachu
Dňa 21. 11. 2023 sa uskutočnil pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja Medzigeneračný turnaj ŽSK 2023 v šachu, ktorého sa zúčastnilo ...

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 15. 11. 2023 sa u nás uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 8 najlepších žiakov z celej školy, ktorí mali za úlohu ...

Literárna exkurzia na Orave
V stredu dňa 15. novembra sa študenti II.MA a II.MB zúčastnili literárnej exkurzie, ktorá zahŕňala návštevu troch miest. Hoci nám počasie ...

Okresné kolo stredných škôl vo florbale
Dňa 10. 11. 2023 sa žiaci SOŠ elektrotechnickej v Žiline zúčastnili okresného kola vo florbale medzi strednými školami. I napriek tomu, že ...

Trenčiansky robotický deň 2023
Už 17. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň sa konal 8. a 9. novembra 2023 v priestoroch výstaviska Expo Center...

Súťaž v anglickom jazyku s WocaBee
Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehapod záštitou Ministerstva ...

Krajské kolo festivalu vedy a techniky
Dňa 20. 10. 2023 sa konalo krajské kolo festivalu vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj v priestoroch ŽU. Súťaže AMAVET sa zúčastnili aj naši študenti ...

Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
Dňa 19. 10. 2023 sa žiaci našej školy SOŠ elektrotechnickej v Žiline zúčastnili „Školských majstrovstiev okresu študentov a študentiek v zrýchlenom šachu“, ktoré ...

Prednáška k Dňu obetí holokaustu
Dňa 8. 9. 2023 sa žiaci tried IV.AP, IV.MA zúčastnili pod záštitou primátora mesta Žilina prednášky pri príležitosti výročia Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Deň...

Špeciálne odborné cvičenia v laboratóriách FEIT ŽU
V dňoch od 27. 6. 2023 do 29. 6. 2023 sa uskutočnili špeciálne odborné cvičenia so žiakmi tried III.MB, II.AP, III.AP a III.MA, ktoré absolvovali v laboratóriách...

Prednáška o Londýne v Krajskej knižnici
Dňa 20. 6. 2023 sme po 2-krát strávili hodinu Anglického jazyka v priestoroch Britského centra krajskej knižnice v Žiline. Tentoraz tu...

Prečerpávacia akumulačná vodná elektráreň Ružín
Dňa 16. 6. 2023 sa žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline, konkrétne triedy 1.AP, 1.NS, 2.AP, 2.MA, 3.AP a 3.MB zúčastnili exkurzie na ...

Prečerpávacia vodné elektráreň Čierny Váh
PVE Čierny Váh Dňa 12. 6. 2023 sa žiaci 2.MB a 3.MB s p. zástupkyňou Krúpovou, p. profesorom Golianom a p. profesorkou Zivakovou zúčastnili na školskej exkurzii...

Rozvodná stanica Varín
Dňa 8. 6. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie – odborná exkurzia do rozvodnej stanice Varín. Pri návšteve rozvodnej stanice Varín sme sa ...

Vodná elektráreň Gabčíkovo
Dňa 1. 6. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie – odborná exkurzia Gabčíkovo. Počas odborného výkladu sa žiaci našej školy dozvedeli o ...

Hodina anglického jazyka v Krajskej knižnici
Dňa 26. 4. 2023 sme 2-hodinovku Anglického jazyka s triedou II.MA strávili v príjemnom prostredí krajskej knižnice v Žiline, kde sme si so žiakmi...

Medzinárodný deň Zeme 2023
Dňa 21. 4. 2023 sa opäť po roku naša škola zapojila do aktivít spojených s čistením a úpravou okolia pri príležitosti Dňa Zeme. Tento rok sa aktívne zapojilo ...

Deň narcisov 2023
Dňa 20. 4. 2023 pri príležitosti medzinárodného Dňa narcisov sa konala v Žiline verejná zbierka, ktorej sa zúčastnili i naši žiaci a veríme, že sa z toho stane tradícia! Tento rok sme ...

Celoslovenské kolo Enersol
sa konalo 3. 4. až 5. 4. 2023 v Spojenej škole v Senici, kde sa naši študenti umiestnili: Hlavná kategória 5. - 16. miesto: Využitie inteligentnej elektroinštalácie...

Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 28. a 29. 3. 2023 sa Trnave uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského, okresného kola aj krajského kolaOAJ, tu...

Krajské kolo ENERSOL-u
sa konalo 7. 3. 2023 v Martine. Hlavná kategória: 1. miesto: Využitie inteligentnej elektroinštalácie na zníženie spotreby elektrickej energie...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo
Školské kolo v prednese sa uskutočnilo 6. 3. 2023. Zúčastnili sa ho žiaci prvých a druhých ročníkov. Zo záujmu našich žiakov o recitáciu sa veľmi...

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
Okresné kolo SOČ sa konalo dňa 6. 3. 2023 v Gymnáziu Hlinská v Žiline – kde sme získali dve druhé a jedno tretie miesto, bez postupu do krajského kola...

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
Okresné kolo SOČ sa konalo dňa 6. 3. 2023 v Gymnáziu Hlinská v Žiline – kde sme získali dve druhé a jedno tretie miesto, bez postupu do krajského kola...

Krajskékolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 16. 2. 2023 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského aj okresného kola OAJ, tu.......

Strojárska olympiáda 2023
Na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa 16. 2. 2023 naši študenti zúčastnili 16. ročníka finále Strojárskej olympiády ...

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 19. 1. 2023 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského kola OAJ, tu...

Olympiáda v anglickom jazyku- školské kolo
Dňa 30. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala prezenčnou formou, ktorá pozostávala z písomného testu a ústnej časti. Súťaže sa zúčastnilo...

Návšteva našich bývalých absolventov
Dňa 11. 11. 2022, vo veľmi pekný a symbolický dátum, nás prišli navštíviť bývalí žiaci našej školy, ktorí študovali odbor 2682 K mechanik počítačových sietí.

Študentská kvapka krvi
V dňoch 10. a 11. 11. 2022 sa naši odvážni štvrtáci zo 4.MA rozhodli urobiť dobrý skutok a v rámci akcie sa odhodlali ako prvodarcovia ísť darovať krv.

Literárna exkurzia v Martine
9. 11. 2022 sme so žiakmi tretích a štvrtých ročníkov navštívili Literárne múzeum Matice slovenskej v Martine.
Tam mali možnosť vidieť v rámci expozície, ako...

Cross Border Line Follower Robot Race!
Šesť našich študentov sa 27. októbra vybralo na súťaž do Poľska. FabLab Bielsko-Biala usporiadal Cross Border Line Follower Robot Race!, kam študenti...

Biela pastelka
Dňa 23. 9. 2022 sa naši žiaci 3. ročníka zúčastnili akcie BIELA PASTELKA, počas ktorej si pripomíname potrebu pomáhať nevidiacim a slabozrakým.

Pre ďalšie inforácie o udalostiach zo života školy navštívte časť aktuality.

viac informácií môžete nájsť na www.soseza.edupage.orgobr_dotaznik

logo_KIA

logo_VW

logo_KIA

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSD

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez

logo_ISIC