kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 25. 7. 2024 a sviatok má Jakub


člen Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Úvodná stránka:

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025:
  2697 K mechanik elekrotechnik,
  2697 K mechanik elektrotechnik - SDV,
  2675 M elektrotechnika,
  2682 K mechanik počítačových sietí,
  2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 - aktualizované

Trenčiansky robotický deň 2024
Už 18. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň sa konal 12. a 13. júna 2024 v priestoroch výstaviska Expo Center...

Vzdelávanie v Krajskej knižnici
V tomto školskom roku sa niektoré triedy priebežne vzdelávali na pôde Krajskej knižnice v Žiline. Od októbra mali študenti I.MA, I.MB, I.MP, I.AP a III.MA možnosť absolvovať ...

Deň Zeme 2024
Dňa 9. 5. 2024 sme sa opäť zapojili do čistenia nášho mesta pri príležitosti Dňa Zeme. Tento rok sa zapojilo 32 žiakov našej školy z tried ...

Exkurzia v Banskej Bystrici
Vo štvrtok 25. apríla sa naši študenti z II.AP, III.MA a III.MB zúčastnili literárno-historickej exkurzie v Banskej Bystrici. Najskôr sme navštívili ...

Skills Slovakia - Mladý mechatronik 2024
Dňa 24. 4. 2024 sa naši študenti zúčastnili v Trnave na MTF STU celoslovenskej súťaže Skills Slovakia - Mladý mechatronik 2024. Z 15 zapojených škôl sa naši umiestnili na ...

Deň narcisov 2024
Dňa 18. 4. 2024 pri príležitosti medzinárodného Dňa narcisov sa konala v Žiline verejná zbierka, ktorej sa tradične zúčastnili i žiaci našej školy. Tento rok sme sa opäť zapojili v 2 tímoch ...

Celoslovenské finále Technickej myšlienky roka 2024
Dňa 16. 4. 2024 sa na fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity konalo finále súťaže Technická myšlienka roka 2024. Súťaž je určená pre študentov ...

Celoslovenské kolo Enersol
Miesto konania: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Dátum konania: 10. 4. 2024 ...

Súťaž Strieborný piest 2024
V marci 2024 sa naša škola zapojila do súťaže Strieborný piest 2024, ktorá sa konala pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania vo vzdelávacom stredisku KIA Motors v Gbeľanoch ...

Veľkonočná súťaž s WocaBee
V marci 2024 sa naša škola zapojila do anglickej súťaže s aplikáciou Wocabee, ktorá vznikla na Slovensku a bola ocenená ako inovatívny čin roka. Do súťaže sa zapojili ...

Krajské kolo Enersol
Miesto konania: SOŠ - dopravná v Martine - Priekope
Dátum konania: 18. 3. 2024. Hlavná kategória: 2. miesto: Matúš Hazda - Dopravník na detekciu ...

Valentínska kvapka krvi
V dňoch 14. 2. 2024 až 14. 3. 2024 prebiehala akcia, ktorej cieľom je motivovať darcov aj prvodarcov k dobrovoľnému darovaniu krvi. V Žiline je Národná transfúzna stanica ...

Okresné kolo SOČ
Vyhodnotenie študentských prác na okresnom kole SOČ, ktoré sa konalo 4. 3. 2024 v Žiline. • Odbor 12-Elektronika, hardware, mechatronika- Návrh prístroja na recykláciu...

Medzinárodná robotická súťaž ROBOTIÁDA 2024 v Brne
Vo VIDA! Science centre v areáli brnenského výstaviska sa 1. 3. 2024 konal už 11. ročník medzinárodnej robotickej súťaže ROBOTIÁDA 2024. Organizátorom tohto ročníka bola...

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
Dňa 14. 02. 2024 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho žiaci I. a II. ročníka. Porota si vypočula prednesy umeleckých...

Exkurzia v koncentračnom tábore Osvienčim
Dňa 13. 2. 2024 sa 43 žiakov z tried I.MB, II.MB, II.AP a IV.MP zúčastnilo exkurzie v koncentračnom tábore Osvienčim, najväčšieho koncentračného tábora ...

Exkurzia v ES Varín
Dňa 12. 2. 2024 sa konala exkurzia v ES Varín. Zúčastnili sa jej žiaci tried IV.MA a IV.MB.

Špeciálne cvičenia na FEIT UNIZA
Dňa 8. 2. 2024 sa vybraní žiaci z tried I.MP a II.MB zúčastnilo špeciálnych cvičení k odborným témam, ktoré sme pre nich vybrali na Fakulta elektrotechniky a informačných ...

1. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa SOŠE ZA
Dňa 1. 2. 20024 sa na našej škole uskutočnil „1. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa SOŠ elektrotechnickej v Žiline“. Zúčastnili sa ho...

Lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz
Žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline sa v termíne od 8. 1. do 12. 1. 2024 zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcvikového kurzu na ...

Prednáška o Londýne v krajskej knižnici v Žiline
Dňa 13. 12. 2023 sme 2- hodinovku Anglického jazyka s triedou I.MP strávili v príjemnom prostredí krajskej knižnice v Žiline. Žiaci si vypočuli prednášku o Londýne a ...

Exkurzia do Viedne
Dňa 6. 12. 2023 sa žiaci našej školy vybrali na exkurziu do Viedne, kde si tentoraz netradične pozreli namiesto Technického múzea Múzeum vojenskej histórie v areáli...

Zaži DOBROVOĽNÍCTVO
Dňa 6. 12. 2023 sme sa so žiakmi zúčastnili najväčšej konferencie venovanej dobrovoľníctvu v ŽSK, ktorá sa konala v Ružomberku. Na konferencii sa nám predstavilo viacero...

Mikuláš zavítal aj na našu školu!
Aká by to bola škola, ktorú by obišiel Mikuláš? Hoci už nepatríme k najmenším, 5. decembra navštívil so svojimi pomocníkmi aj našu školu a odvážlivcov, ktorí sa nehanbili...

Olympiada z ľudských práv
Olympiáda z ľudských práv uskutočnená 1. 12. 2023, triedy: II.MB, II.AP, II.MP, počet žiakov: 46, forma: test, 1. miesto ...

V SOŠ-E v Žiline sa stretli budúci elektromechanici z celého Slovenska
Stredná odborná škola elektrotechnická, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku v Žiline usporiadala v dňoch 21. – 22. 11. 2023 už 17. ročník ...

Medzigeneračný turnaj ŽSK 2023 v šachu
Dňa 21. 11. 2023 sa uskutočnil pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja Medzigeneračný turnaj ŽSK 2023 v šachu, ktorého sa zúčastnilo ...

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 15. 11. 2023 sa u nás uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 8 najlepších žiakov z celej školy, ktorí mali za úlohu ...

Literárna exkurzia na Orave
V stredu dňa 15. novembra sa študenti II.MA a II.MB zúčastnili literárnej exkurzie, ktorá zahŕňala návštevu troch miest. Hoci nám počasie ...

Okresné kolo stredných škôl vo florbale
Dňa 10. 11. 2023 sa žiaci SOŠ elektrotechnickej v Žiline zúčastnili okresného kola vo florbale medzi strednými školami. I napriek tomu, že ...

Trenčiansky robotický deň 2023
Už 17. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň sa konal 8. a 9. novembra 2023 v priestoroch výstaviska Expo Center...

Súťaž v anglickom jazyku s WocaBee
Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehapod záštitou Ministerstva ...

Krajské kolo festivalu vedy a techniky
Dňa 20. 10. 2023 sa konalo krajské kolo festivalu vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj v priestoroch ŽU. Súťaže AMAVET sa zúčastnili aj naši študenti ...

Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
Dňa 19. 10. 2023 sa žiaci našej školy SOŠ elektrotechnickej v Žiline zúčastnili „Školských majstrovstiev okresu študentov a študentiek v zrýchlenom šachu“, ktoré ...

Prednáška k Dňu obetí holokaustu
Dňa 8. 9. 2023 sa žiaci tried IV.AP, IV.MA zúčastnili pod záštitou primátora mesta Žilina prednášky pri príležitosti výročia Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Deň...

Špeciálne odborné cvičenia v laboratóriách FEIT ŽU
V dňoch od 27. 6. 2023 do 29. 6. 2023 sa uskutočnili špeciálne odborné cvičenia so žiakmi tried III.MB, II.AP, III.AP a III.MA, ktoré absolvovali v laboratóriách...

Prednáška o Londýne v Krajskej knižnici
Dňa 20. 6. 2023 sme po 2-krát strávili hodinu Anglického jazyka v priestoroch Britského centra krajskej knižnice v Žiline. Tentoraz tu...

Prečerpávacia akumulačná vodná elektráreň Ružín
Dňa 16. 6. 2023 sa žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline, konkrétne triedy 1.AP, 1.NS, 2.AP, 2.MA, 3.AP a 3.MB zúčastnili exkurzie na ...

Prečerpávacia vodné elektráreň Čierny Váh
PVE Čierny Váh Dňa 12. 6. 2023 sa žiaci 2.MB a 3.MB s p. zástupkyňou Krúpovou, p. profesorom Golianom a p. profesorkou Zivakovou zúčastnili na školskej exkurzii...

Rozvodná stanica Varín
Dňa 8. 6. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie – odborná exkurzia do rozvodnej stanice Varín. Pri návšteve rozvodnej stanice Varín sme sa ...

Vodná elektráreň Gabčíkovo
Dňa 1. 6. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie – odborná exkurzia Gabčíkovo. Počas odborného výkladu sa žiaci našej školy dozvedeli o ...

Hodina anglického jazyka v Krajskej knižnici
Dňa 26. 4. 2023 sme 2-hodinovku Anglického jazyka s triedou II.MA strávili v príjemnom prostredí krajskej knižnice v Žiline, kde sme si so žiakmi...

Medzinárodný deň Zeme 2023
Dňa 21. 4. 2023 sa opäť po roku naša škola zapojila do aktivít spojených s čistením a úpravou okolia pri príležitosti Dňa Zeme. Tento rok sa aktívne zapojilo ...

Deň narcisov 2023
Dňa 20. 4. 2023 pri príležitosti medzinárodného Dňa narcisov sa konala v Žiline verejná zbierka, ktorej sa zúčastnili i naši žiaci a veríme, že sa z toho stane tradícia! Tento rok sme ...

Celoslovenské kolo Enersol
sa konalo 3. 4. až 5. 4. 2023 v Spojenej škole v Senici, kde sa naši študenti umiestnili: Hlavná kategória 5. - 16. miesto: Využitie inteligentnej elektroinštalácie...

Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 28. a 29. 3. 2023 sa Trnave uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského, okresného kola aj krajského kolaOAJ, tu...

Krajské kolo ENERSOL-u
sa konalo 7. 3. 2023 v Martine. Hlavná kategória: 1. miesto: Využitie inteligentnej elektroinštalácie na zníženie spotreby elektrickej energie...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo
Školské kolo v prednese sa uskutočnilo 6. 3. 2023. Zúčastnili sa ho žiaci prvých a druhých ročníkov. Zo záujmu našich žiakov o recitáciu sa veľmi...

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
Okresné kolo SOČ sa konalo dňa 6. 3. 2023 v Gymnáziu Hlinská v Žiline – kde sme získali dve druhé a jedno tretie miesto, bez postupu do krajského kola...

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
Okresné kolo SOČ sa konalo dňa 6. 3. 2023 v Gymnáziu Hlinská v Žiline – kde sme získali dve druhé a jedno tretie miesto, bez postupu do krajského kola...

Krajskékolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 16. 2. 2023 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského aj okresného kola OAJ, tu.......

Strojárska olympiáda 2023
Na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa 16. 2. 2023 naši študenti zúčastnili 16. ročníka finále Strojárskej olympiády ...

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 19. 1. 2023 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského kola OAJ, tu...

Pre ďalšie inforácie o udalostiach zo života školy navštívte časť aktuality.

viac informácií môžete nájsť na www.soseza.edupage.orgobr_dotaznik

logo_KIA

logo_VW

logo_KIA

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSD

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez

logo_ISIC